Πώς να συμμετάσχετε

picture

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Comenius:

 

 


Αν ενδιαφέρεστε για την Ατομική Κινητικότητα Μαθητών, την Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση, την ιδιότητα του Βοηθού, τις Σχολικές Συνεργασίες ή τις Περιφερειακές Συνεργασίες, επικοινωνήστε με την Εθνική Υπηρεσία στη χώρα σας.

Αν ενδιαφέρεστε για τα Comenius Πολυμερή Έργα και Πολυμερή Δίκτυα, επικοινωνήστε με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικού τομέα, και Πολιτισμού της ΕΕ (EACEA).

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο eTwinning, “η κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη”, μπορείτε να το κάνετε απευθείας μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του eTwinning. Απλά εγγραφείτε online και μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως τις δραστηριότητες με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.